Kahvenin Dalga Akımları Nelerdir

Photo of author

İlk dönemlerinde fazlasıyla şifalı bir içecek olarak nitelendirilen kahve ilk üretilmeye başladığı çağlardan bugüne git gide önemini arttırmış ve bugünlere gelmiştir. Aynı zamanda bir kültür halini almış olması kahveyi çok daha önemli noktalara getiriyor.

Kahve ile ilgili olan birçok durumda “3. dalga” kelimesini çok fazla duyuyoruz. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmek için kahvenin kısa tarihine mutlaka göz atmanız gerekir ama kısaca anlatmak gerekirse kahvenin geçmişten günümüze 3 ana süreçte kategorilendirildiğini bilmelisiniz. Bunlar; 1. dalga, 2. dalga ve 3. dalga yani günümüzdür.

Kahvenin Gelişim Süreçleri
Yazımızın girişinde de bahsettiğimiz gibi bu süreç 3 ana başlık altında incelenmektedir.

1. Dalga Akımı
1. Dalga akımı kahvenin ilk bulunduğu zamanları kapsamaktadır. Keşfinin ardından yakaladığı ivme ile birlikte kazandığı popülasyon ile devamlılığını sürdürür. Devir ilerledikçe kahve ihtiyacının hızlı giderilmesini sağlamak için çıkarılan Nescafe gibi sıcak suyun içerisinde zahmetsizce çözünebilen kahveler bu akımın içerisinde bulunur.

2. Dalga Akımı
Bu akım artık kahve tüketiminin şirketleştiği dönemleri kapsamaktadır. Yani kısacası Amerika’da kurulan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan Starbucks gibi şirketler ile başlamıştır. Bu dönem içerisinde kahvenin nasıl yapıldığı gibi soruların cevapları 1. Dalgaya göre biraz daha fazla aranmaktadır.

3. Dalga Akımı
Bu akım içerisinde ise kahvenin nasıl yapıldığı, tadının nasıl olduğu ve tadının daha fazla nasıl güzelleştirilebileceği gibi konular diğer akımlara göre çok fazla sorgulanmaktadır. Kısaca günümüz kahve gurmeliğini kapsayan döneme verilen isimdir.

Yorum yapın